logotest2

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti er en forening for samtlige menighedsråd i Kalundborg Provsti som omfatter Kalundborg Kommune.  PT er der ca. 34 menighedsråd.

Menighedsrådsforeningen virker i tilslutning til Landsforeningen af Menighedsråd.

Foreningens formål er bl.a. at støtte medlemmerne i deres daglige arbejde:

gennem kursusvirksomhed, debat og møder -  at informere, dygtiggøre og hjælpe medlemmer  af menighedsrådene i deres opgave for at styrke liv og vækst samt forvalte de kirkelige midler i menighedsrådet.

Menighedsrådsforeningens formål er også at  arbejde på, at styrke det kirkelige fællesskab menighedsrådene imellem.

Endvidere at være bindeled til Landsforeningen.

Aktuelle fokusområder:

  • Menighedsrådets rolle som arbejdsgiver – Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation

  • Grøn Kirke

  • Kirkegårdenes udvikling i takt med ændring af begravelsesskikke og affolkning i landområderne.

 

sognekort