Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti

Invitation til

KURSUS aften

Hvad laver man i et menighedsråd?
Tirsdag, d.24. jan 2023 kl. 17-21

Sognegården, Solbjergvej 7, Gierslev, 4270 Høng

Menighedsrådsforeningen lægger op til en aften, hvor vi ud fra Kirkefondets folder ”Nøgle til
folkekirken” tager fat på at forstå samvirket mellem sogn og menighedsråd, mellem struktur og
historisk udvikling, herunder bl.a. relevant lovgivning-.
Folderen uddeles sammen med andet materiale.
Hvis menighedsrådet har Landsforeningens lommekalender, kan den med fordel medbringes!
Der serveres et let traktement.
SAMLET tilmelding og indbetaling pr.p.kr. 100,- på regnr.0518 konto204132
(Sparekassen Sjælland-Fyn) mrk.: ”24.1.2023 xxxxsogn”
senest d. 20.januar 2023.

Med venlig hilsen
P.b.v.
Bodil Therkelsen,
formand Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti